Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024

Gösterim: 373

2024 Yılı İç Denetim Programı Sayın Rektörümüzün Onayı İle Yürürlüğe Konulmuştur

2024-2026 yıllarını kapsayan İç Denetim Planı ve 2024 Yılı İç Denetim Programı, Sayın Rektörümüzün Olurları ile yürürlüğe konulmuştur.

İç Denetim Plan ve Programı, ''İç Denetiçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39. ve 40' ıncı maddeleri ile Üniversitemiz İç Denetim Yönergesinin 21. ve 22' nci'' maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.