Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024

Gösterim: 271

2024 Yılı İç Denetim Programı Sayın Rektörümüzün Onayı İle Yürürlüğe Konulmuştur.

2024-2026 yıllarını kapsayan İç Denetim Planı ve 2024 Yılı İç Denetim Programı, Sayın Rektörümüzün Olurları ile yürürlüğe konulmuştur.

İç Denetim Plan ve Programı, "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39. ve 40'ıncı maddeleri ile Üniversitemiz İç Denetim Yönergesinin 21. ve 22'inci maddeleri" uyarınca hazırlanmıştır.